در تجهیز فضای اداری از وسایل و ملزوماتی استفاده می گردد که به تمامی آنها در مجموع مبلمان اداری گفته می شود و شامل انواع مدل های میز اداری ، جلو مبلی، فایل، کانتر، کتابخانه، کردنزا، کنسول و پارتیشن مثل پارتیشن شیشه ای بیان کرد. به نوعی انتخاب صحیح انواع وسایل مبلمان اداری باعث ایجاد فضایی آرام […]